Autoškola Zapletal - dlouholetá tradice a tisíce spokojených řidičů

skupina A1

Řidičský průkaz skupiny A1

opravňuje k řízení motocyklu do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kW.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

  • věk 16 let *
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost (úspěšně složená závěrečná zkouška)
  • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

* ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 14 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na motocyklu YAMAHA VIRAGO 125. Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok.

Praxe

  • 13 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
  • 1 hodina výcvik praktické údržby
  • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Informace o výkonu zkoušky dostane žadatel u nás.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

  • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
  • zkouška z praktické jízdy
  • zkouška z ovládání a údržby vozidla (1 otázka)

přihláška on-line