Autoškola Zapletal - dlouholetá tradice a tisíce spokojených řidičů

skupina Ao

Řidičský průkaz skupiny A s omezením (Ao)

opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 25 kW nebo do poměru 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

  • věk 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost (úspěšně složená závěrečná zkouška)

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně. Výcvik se provádí na motocyklu SUZUKI SAVAGE LS 650. Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok.

Praxe

  • 13 hodin výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
  • 1 hodina výcvik praktické údržby
  • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní. Informace o výkonu zkoušky dostane žadatel u nás.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

  • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
  • zkouška z praktické jízdy
  • zkouška z ovládání a údržby vozidla (1 otázka)

přihláška on-line